Termeni si conditii

Termeni si conditii

Termeni & Conditii de utilizare.

Produsele cumparate nu se returneaza.In  caz de deteriorare a produsului pe timp de livrare planta se schimba.

         La accesarea, navigarea sau folosirea în orice alt mod a acestui site acceptaţi, fără limitări sau restricţii, termenii si condiţiile de utilizare expuse în continuare. Acest site va fi folosit exclusiv pentru uzul dumneavoastră personal, noncomercial şi cu condiţia respectării dreptului de proprietate intelectuală. Nu aveţi dreptul să modificaţi, schimbaţi, distribuiţi, vindeţi sau să transmiteţi nicio informaţie conţinută sau copiată de pe acest site, inclusiv dar fară a se limita la texte, imagini, grafică indiferent de scopul comercial sau public al unei asemenea activităţi. Aceste reguli sunt obligatorii pentru toţi utilizatorii site-ului, terasaverde.ro garantând, în aceste condiţii, un drept neexclusiv, netransferabil şi limitat, de accesare şi utilizare a acestui site.

Terasaverde.ro îsi rezervă dreptul de a revizui aceşti termeni şi condiţii de utilizare prin actualizarea acestei pagini în orice moment şi fără o notificare prealabilă a utilizatorilor. Termenii şi condiţiile de utilizare în vigoare sunt cei afişaţi pe site. Vizitarea periodica a acestei pagini va ofera posibilitatea de a lua la cunoştinţă de orice modificare survenită cu privire la aceşti termeni şi condiţtii, dumneavoastră fiind unicii raspunzători de cunoaşterea şi conformarea la noile prevederi şi modificări ce pot apărea.În caz de neconformare ne rezervăm dreptul de a bloca accesul utilizatorilor care încalcă aceşti termeni şi condiţii de utilizare, sau orice alte prevederi relevante din legislaţia în vigoare.

Toate materialele reproduse pe acest site, incluzând, dar fara a se limita la informaţii, texte, grafică, software, unelte, produse, servicii, date, rezultate ale folosirii software-ului, reclame, nume, logo-uri precum şi mărci înregistrate reprezintă “conţinutul” acestui site fiind protejate de legea dreptului de autor, legile referitoare la mărci şi proprietate intelectuala, cu excepţia unei stipulaţii exprese contrare existente pe acest site. Folosirea de către dumneavoastră a conţinutului site-ului constituie o acceptare a acestor condiţii şi vă obligă la respectarea acestora. Este interzisă modificarea, copierea, reproducerea, descărcarea, transmiterea sau distribuirea acestui conţinut în orice modalitate cu excepţia cazurilor permise de condiţiile de utilizare sau cu consimţământul expres şi prealabil al proprietarului acestui conţinut.

Mărcile înregistrate şi logo-ul de pe acest site şi alte site-uri afiliate, sunt, sub rezerva unei stipulaţii contrare exprese, proprietatea terasaverde.ro. Ele sunt protejate de către Legea Mărcilor Înregistrate şi de către tratate internaţionale, iar reproducerea şi folosirea lor neautorizată vor atrage după sine pedepsirea conform legilor în vigoare. Toate drepturile rezervate.Legea dreptului de autor şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nicio formă şi în niciun fel fără o permisiune în prealabil scrisă de la terasaverde.ro. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricarei părţi componente va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare.

Terasaverde.ro a realizat acest site ca un serviciu cu scop exclusiv informativ. 

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Terasaverde.ro poate culege şi păstra date despre persoanele care vizitează acest site şi care voluntar furnizează aceste informaţii, prin intermediul procedurii de înregistrare. De asemenea, terasaverde.ro poate aduna şi păstra informaţii referitoare la persoana de contact. Aceste informaţii pot fi folosite pentru a vă putea contacta în legatură cu produsele şi serviciile noastre sau ale clienţilor noştri, în orice moment. Aveţi dreptul de a ne cere să ştergem informaţiile referitoare la persoana dumneavoastră şi să renunţăm la dreptul de a vă contacta. Pentru acces la informaţii în afara celor cu caracter public, oferite de site-ul www.terasaverde.ro, vă obligaţi să:

 

  1. furnizaţi date adevarate, exacte şi complete despre dumneavoastră aşa cum sunt cerute în formularul de înregistrare, şi
  2. să menţineţi şi înoiţi, atunci cand este cazul, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte si complete. Dacă veţi furniza informaţii care nu sunt conforme cu realitatea, nu sunt exacte sau sunt incomplete, terasaverde.ro are dreptul să suspende sau să desfiinţeze contul deschis, şi poate refuza toate încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului.